• Tích cực hỗ trợ vốn nhưng không hạ chuẩn tín dụng

    03/06/2020 13:55

    (BĐT) - Để tiếp tục hỗ trợ vốn một cách tích cực cho các doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xem xét các khó khăn của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp cũng như các tổ chức tín dụng để giải ngân vốn và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư