THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN CUNG CẤP HÀNG HÓA/DỊCH VỤ CHO DỰ ÁN GLF3

0:00 / 0:00
0:00
INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION FOR SUPPLY OF MATERIAL AND SERVICES FOR GLF3 PROJECT

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Cơ Khí Hàng Hải PTSC (PTSC M&C) có nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ cho dự án GLF3 của chủ đầu tư North Oil Company ở Qatar như mô tả chi tiết dưới đây. Để tìm kiếm các nhà cung cấp mới có năng lực cho dự án, PTSC M&C xin mời các nhà cung cấp quan tâm nộp hồ sơ sở tuyển theo hướng dẫn dưới đây. PTSC Mechanical and Construction Co., Ltd. (PTSC M&C) is going to purchase material and services for GLF3 Project of North Oil Company, Qatar and would like to pre-qualify new capable vendors for this project. Should any vendor be interested in this project, please submit the pre-qualification documents in accordance with the below instructions.

1. Tên dự án - Project: The engineering, procurement, construction, installation and commissioning of Gallaf Batch 3 – Two new remote wellhead platforms (JA/KA) (EPC05)

2. Thời gian thực hiện dự án - Project schedule: từ-from 06/2021 đến-to 02/2024

3. Địa điểm thực hiện dư án - Work locations: Vũng Tàu Việt Nam và ngoài khơi Qatar-Vung Tau, Vietnam and offshore Qatar.

4. Địa điểm nhận hồ sơ dự sơ tuyển - Pre-qualification document submission location: nộp qua thư điện tử đến địa chỉ ghi trong hồ sơ mời sơ tuyển-submission via email to the address specified in the Pre-qualification instruction.

5. Thời điểm đóng sơ tuyển - Pre-qualification document submission deadline: 14 giờ, ngày 03 tháng 8 năm 2021 – 2 PM 03 August 2021 (Vietnam time zone).

6. Hướng dẫn và mẫu hồ sơ dự sơ tuyển được đăng tải lên đường dẫn sau Please access the below link to download the instruction to bidders and pre-qualification questionnaire: http://cloud.ptscmc.com.vn/Public-for-MC/glf3pq

7. Danh mục hàng hóa dịch vụ - List of material and service.

Mã Gói/ Package Code

Tên Gói

Package Description

Q05

Solid Treatment

Q06

Nitrogen Bottle Rack

Q07

Breathing Air Storage Skid

Q08

Flare Tips & Ignition

R04

Centrifugal Pumps

R05

Submersible Pump

H01

HVAC Equipment

H02

Ducting for HVAC

R08

Material Handling Equipment

R09

Hypochlorite tank & motor & agitator

P01

Manual Valves

P05

Access Fitting (Corrosion Probe coupon, Sample connection, Injection quill)

P06

Interlock Valve

P07

Strainer, auto liquid drainer and sight glass

P09

Flame Arrestor

P10

Hub connection

P11

Spring Support

P12

Air Release & Vacuum Breaker Valves

P13

Chemical injection Quill and Sampling Connection

P19

Bolts & Nuts

P20

Gaskets

P21

Pipe supports - Steel

P23

Pipe supports - Ancillaries

P24

Elastopipe

P25

Piping GRE

P26

Insulation

P08

Flexible Hose and Quick Coupling

E01

LV Switchboard, Busduct and ECS

E02

Soft Starter

E04

Distributions Boards

E05

AC UPS Panel & UPS DB

E06

Navigation Aids System

E07

Lighting Fixtures and Accessories

E08

E&I Cables (to be separated in to 2 packages)

E10

E&I Cable Glands

E11

E&I Cable Ladder/Tray

E12

E&I Junction Boxes, Socket Outlet and LCS

E13

E&I Grounding Material

E14

E&I Steel Support

E15

E&I Miscellaneous (including RFID)

E16

E&I MCT

I03

Choke Valves

I04

Control Valves

I05

Vortex Flowmeters

I06

Pneumatic On-Off Valves

I10

Pressure Safety Valves

I11

RO/FE

I12

Electronic transmitters

I13

Pressure & Temperature Gauges

I14

Analyzers

I15

V-cones

I16

Level Gauges

S01

F&G Devices

I17

Magnetic Flowmeter

I18

Variable Area Flowmeter

I19

Corriolis Flowmeter

I20

Ultrasonic Flowmeter

I21

Pig detectors

I22

Rupture Disc

T01

Telecommunication

I24

Machine Monitoring System

I25

Instrument Tubing and Fittings

S02

Fire Fighting Equipment

S03

Life Saving Equipment

S04

Safety Sign

S05

Inergen System

B08

Topsides & Jacket Gratings

B09

Jacket Diaphragm Closure and Grout Packer

B10

Jacket Flooding and Grouting System

B11

Jacket anode

A01

Topsides Architectural Items

B12

Grillage & Seafastening

G11

Field Joint Coating Service

G12

Chemical Cleaning Service

G13

Oil Flushing Service

G15

NDT Service - Onshore

G15

NDT - Offshore

G16

Galvanize Service

G26

Hot Bonding Services

G17

Rolling Service

G18

PSV Calibration Service

G19

PWHT Service

G24

GRE Fabrication Service

G21

Leak Test & Flange Management

G25

Ex-third Party Inspection service

G20

Source Inspection Service

Thông tin kỹ thuật sơ bộ và số lượng từng loại hàng hóa dịch vụ được cung cấp chi tiết theo đường dẫn trên - Please access the above link to see more detailed technical requirements and quantities

Mọi thắc mắc, yêu cầu làm rõ xin gửi về đầu mối dưới đây không muộn hơn 23/07/2021 Should there be any query - please contact the below persons no later than 23 July 2021:

Ông Lê Xuân Thành (email: thanhxle@ptsc.com.vn); Bà Lã Thị Thảo (email: thaola@ptsc.com.vn)

Chuyên đề

Kết nối đầu tư