Dự án Khung khổ quan hệ lao động Mới (NIRF) - Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã phối hợp với Thanh tra Bộ LĐTB & XH triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực và đem lại hiệu quả cho hệ thống thanh tra lao động và cải tiến hệ thống công nghệ thông tin trong ngành thanh tra lao động.

Với sự hỗ trợ của ILO, một hệ thống phần mềm quản lý các cuộc thanh tra lao động (ECMS) đang được xây dựng để làm phương tiện số hóa các quy trình thanh tra nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ và lưu trữ dữ liệu cho ngành thanh tra lao động.

Qua khảo sát thiết bị CNTT ở các đơn vị liên quan đến dự án ECMS, ILO nhận thấy các đơn vị này vẫn còn thiếu máy tính xách tay và máy quét. Do đó, ILO đang tìm kiếm 1 nhà cung cấp dưới 20 sản phẩm này cùng với dịch vụ bảo hành, lắp đặt cho người sử dụng.

Hạn cuối nộp hồ sơ báo giá thiết bị là trước: 17h30 GMT + 7, ngày 14/6/2021.

Địa chỉ email nộp Hồ sơ báo giá: quynhn@ilo.org

Tài liệu đính kèm:

1. Service Contract USDOL Conditions.

2. TOR in English.

3. TOR in Vietnamese.