THÔNG BÁO MỜI THẦU

28/05/2021 09:34

Dự án Khung khổ quan hệ lao động Mới (NIRF) - Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã phối hợp với Thanh tra Bộ LĐTB & XH triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực và đem lại hiệu quả cho hệ thống thanh tra lao động và cải tiến hệ thống công nghệ thông tin trong ngành thanh tra lao động.
VACC: Bình chọn nhà thầu xây dựng uy tín và cấp chứng chỉ

23/03/2019 18:38

(BĐT) - Cuối năm 2019, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) sẽ công bố danh sách các nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam và cấp chứng chỉ cho danh hiệu này. Trong 4 loại danh hiệu được VACC xét chọn, danh hiệu Nhà thầu xây dựng uy tín sẽ không giới hạn số nhà thầu đạt được danh hiệu và chứng chỉ.

chuyên đề

Kết nối đầu tư