Invitation for pre-qualification for supply of painting material for GLF3 project

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Cơ Khí Hàng Hải PTSC (PTSC M&C) có nhu cầu mua sắm vật tư sơn cho dự án GLF3 của chủ đầu tư North Oil Company ở Qatar như mô tả chi tiết dưới đây. Để tìm kiếm các nhà cung cấp mới có năng lực cho dự án, PTSC M&C xin mời các nhà cung cấp quan tâm nộp hồ sơ sở tuyển theo hướng dẫn dưới đây.

PTSC Mechanical and Construction Co., Ltd. (PTSC M&C) is going to purchase painting material for GLF3 Project of North Oil Company, Qatar and would like to pre-qualify new capable vendors for this project. Should any vendor be interested in this project, please submit the pre-qualification documents in accordance with the below instructions.

1. Tên dự án - Project: The engineering, procurement, construction, installation and commissioning of Gallaf Batch 3 – Two new remote wellhead platforms (JA/KA) (EPC05)

2. Thời gian thực hiện dự án - Project schedule: từ-from 06/2021 đến-to 02/2024

3. Địa điểm thực hiện dự án - Work locations: Vũng Tàu Việt Nam và ngoài khơi Qatar-Vung Tau, Vietnam and offshore Qatar.

4. Địa điểm nhận hồ sơ dự sơ tuyển - Pre-qualification document submission location: nộp qua thư điện tử đến địa chỉ ghi trong hồ sơ mời sơ tuyển-submission via email to the address specified in the Pre-qualification instruction.

5. Thời điểm đóng sơ tuyển - Pre-qualification document submission deadline: 14 giờ, ngày 16 tháng 8 năm 2021 – 2 PM 16 August 2021 (Vietnam time zone).

6. Hướng dẫn và mẫu hồ sơ dự sơ tuyển được đăng tải lên đường dẫn sau - Please access the below link to download the instruction to bidders and pre-qualification questionnaire: http://cloud.ptscmc.com.vn/Public-for-MC/fe1275

7. Danh mục hàng hóa dịch vụ - List of material and service.

Stt/No.

Tên Gói/Package Description

1

Painting material

2

Painting material for Topside pipeline (for P301 and P302 systems)

3

PFP coating

Thông tin kỹ thuật sơ bộ và số lượng từng loại hàng hóa dịch vụ được cung cấp chi tiết theo đường dẫn trên - Please access the above link to see more detailed technical requirements and quantities

Mọi thắc mắc, yêu cầu làm rõ xin gửi về đầu mối dưới đây không muộn hơn 16/08/2021 - Should there be any query - please contact the below persons no later than 16 August 2021

Bà Nguyễn Thị Thu Minh (email: minhttn@ptsc.com.vn); Bà Trần Thị Thanh Huyền (email: huyentran@ptsc.com.vn)