Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất. Địa chỉ: Số 164 - Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội . Điện Thoại: 02436622400; Email: Diencothongnhat@hn.vnn.vn.

Mã số thuế: 01 001 00449.

Tên gói thầu: Cung cấp khuôn đột cao tốc lá tôn Rotor + Stator động cơ quạt điện.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu:

+ 02 khuôn đột dập cao tốc lá tôn rotor + stator + chữ F động cơ quạt trần QT1400.

+ 01 khuôn đột dập cao tốc lá tôn rotor + stator động cơ quạt Q400.

+ 01 khuôn đột dập cao tốc lá tôn rotor + stator động cơ quạt Q500/650/750.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng (180 ngày).

Tên dự án: Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất.

Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thương mại và vốn tự có.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00, ngày 12 tháng 7 năm 2021 đến trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: Số 164 - Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

Bảo đảm dự thầu: Giá trị bảo đảm dự thầu khuôn đột dập cao tốc 90.000.000 VND.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 22 tháng 7 năm 2021.

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 22 tháng 7 năm 2021.

Người liên hệ: Nguyễn Quỳnh Thư - Số diện thoại: 0373868921.