Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép kéo dài thời gian tối đa trích lập dự phòng với trái phiếu đặc biệt do Công ty xử lý nợ xấu VAMC phát hành từ 5 năm lên 10 năm. Đây là cơ hội lớn để các ngân hàng đang gặp khó khăn tài chính giảm bớt áp lực.
Thêm cơ hội cho ngân hàng giãn trích lập dự phòng
Theo FBNC