Sơn La sắp mời thầu 3 gói thầu cải tạo, nâng cấp đường nối quốc lộ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La vừa phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La. Tổng dự toán của Dự án là 857,8 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông công khai thông tin mời thầu của 4 gói thầu gồm 1 gói thầu tư vấn và 3 gói thầu xây lắp, tổng giá gói thầu là 274,888 tỷ đồng.

Trong đó, các gói thầu xây lắp được đấu thầu rộng rãi không qua mạng, gồm: Gói thầu số 20 Xây lắp công trình đoạn Km44+00 - Km49+500m (giá dự toán 75,265 tỷ đồng); Gói thầu số 21 Xây lắp công trình đoạn Km49+500 - Km55+00m (80,061 tỷ đồng); Gói thầu số 22 Xây lắp công trình đoạn Km50+00 - Km69+200m (119,341 tỷ đồng). Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý III/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư