#đường nối Quốc lộ 37
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sơn La sắp mời thầu 3 gói thầu cải tạo, nâng cấp đường nối quốc lộ

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La vừa phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La. Tổng dự toán của Dự án là 857,8 tỷ đồng.

Kết nối đầu tư