(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái (bên mời thầu) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10 thuộc Dự án Đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Yên Bái.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Liên danh Công ty CP Bình Dương - Công ty TNHH Hiệp Phú - Công Ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lâm Việt (Liên danh Bình Dương - Hiệp Phú - Lâm Việt) trúng thầu với giá 140,003 tỷ đồng, giảm 0,27% so với giá gói thầu (140,380 tỷ đồng).

Gói thầu nêu trên được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty TNHH Tân Hưng bị loại ở bước đánh giá về tài chính.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, các thành viên trong Liên danh trúng thầu đã nhiều lần liên danh cùng nhau thực hiện các gói thầu xây lắp. Đơn cử, tháng 12/2019, Liên danh Lâm Việt - Bình Dương trúng Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái (đoạn từ km0+00m đến Km1+164,60m). Tháng 9/2019, Liên danh Bình Dương - Hiệp Phú - Công ty CP Đầu tư phát triển HUGIA trúng Gói thầu số 27 Thi công xây dựng công trình Chỉnh trị tổng thể khu vực ngòi Thia, tỉnh Yên Bái (hạng mục: điểm sạt lở số 17 thuộc suối Thia)…