#Quốc lộ 279D
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sơn La sắp mời thầu 3 gói thầu cải tạo, nâng cấp đường nối quốc lộ

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La vừa phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La. Tổng dự toán của Dự án là 857,8 tỷ đồng.
Sơn La triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La). Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

857 tỷ đồng nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 với Quốc lộ 279D, tỉnh Sơn La

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Sơn La đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La. Tổng kinh phí dự kiến 857,8 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương.

Kết nối đầu tư