(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Sơn La đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La. Tổng kinh phí dự kiến 857,8 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương.
Sơn La triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La). Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sơn La triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La). Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện tại, Dự án đang đấu thầu rộng rãi chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu xây lắp chính, dự kiến cùng mở thầu ngày 1/12/2021, gồm: Gói thầu số 16 Xây lắp đoạn Km0+00 - Km12+00 (giá gói thầu 139,934 tỷ đồng) và Gói thầu số 17 Xây lắp đoạn Km12+00 - Km22+500 (giá gói thầu 109,38 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, trong quý IV/2021, Dự án hoàn tất đấu thầu rộng rãi chọn nhà thầu thi công 5 gói thầu xây lắp còn lại có số hiệu từ 18 - 21 với tổng dự toán trên 563 tỷ đồng. Các gói thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ; tư vấn khảo sát; tư vấn giám sát... sẽ được chỉ định thầu hoặc tự thực hiện.