Saigonbank tính bầu thêm thành viên hội đồng quản trị

Hiện Saigonbank có 5 thành viên trong Hội đồng quản trị sau khi Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Phước Minh nghỉ hưu vào tháng 9/2015, lên thay vị trí này là ông Trần Quốc Hải, thành viên HĐQT trước đó.
Saigonbank tính bầu thêm thành viên hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông là bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013-2017 trong năm 2016 của Saigonbank.

 Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương (Saigonbank) đã gửi thông báo đến cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Thời gian chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến của Saigonbank là ngày 3/3/2016. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ 7/3/2016 đến ngày 21/3/2016.

Trong 5 thành viên HĐQT của Saigonbank cũng đã có một thành viên HĐQT độc lập là ông Trần Sỹ Đồng, nguyên Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.

Hiện nay, các cổ đông lớn của Saigonbank chiếm tỷ lệ trên 80% vốn điều lệ của ngân hàng này (bao gồm cả Vietcombank là 4,37%). Tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ chiếm khá thấp, tỷ lệ 19,98%.

Hiện Vietinbank đang nắm giữ 10,39% vốn điều lệ của Saigonbank, vượt mức cho phép được nắm giữ là 5% vốn điều lệ theo quy định trong Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước.

Số phận của Saigonbank vẫn chưa được định đoạt khi năm 2015 Vietcombank lại bác tin nhập sáp nhập ngân hàng này.

Theo số liệu theo báo cáo tài chính các quý của ngân hàng này, sau 3 quý đầu năm 2015, mặc dù cho vay ra của Saigonbank âm 3,2% nhưng ngân hàng này vẫn thu về lãi ròng 143 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2014.

Trích dự phòng rủi ro tín dụng 3 quý đầu năm 2015 chỉ 92 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2014 là 157 tỷ đồng.

Chuyên đề