Ngày 29/9, đấu giá vật tư thiết bị thu hồi tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/9/2022 do Công ty Điện lực Hòa Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ủy quyền như sau:

Tên/ địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/4 Phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.7820483 - 028.36208.369.

Tên/ địa chỉ người có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Hòa Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Địa chỉ: Đường QH7, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Lô 1: Vật tư, thiết bị thu hồi, ứ đọng, kém, mất phẩm chất, chất thải rắn công nghiệp thông thường không cần dùng. Giá khởi điểm: 2.356.568.891 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi mốt đồng) chưa bao gồm các khoản thuế.

- Lô 2: Vật tư, thiết bị thu hồi chứa chất thải nguy hại. Giá khởi điểm: 444.528.100 đồng (bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tư triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn, một trăm đồng) chưa bao gồm các khoản thuế.

Tổng giá khởi điểm: 2.801.096.991 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

Tiền đặt trước: Lô 1 là 355.000.000 đồng; lô 2 là 65.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày 20/9 đến 23/9/2022.

Địa điểm để tài sản: Tại kho vật tư của Công ty Điện lực Hòa Bình và Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Hoà Bình (08 huyện).

Thời gian, địa điểm bán/ nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ 09h00, ngày 19/9 đến 16h00, ngày 26/9/2022 tại Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam, số 6/4 Mạc Thái Tổ, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội và Văn phòng chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, số 6/5 Phạm Văn Hai, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM (chỉ tham khảo hồ sơ).

Tiền hồ sơ: Lô 1 là 500.000 đồng/ hồ sơ; lô 2 là 200.000 đồng/ hồ sơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/9 đến hạn chót 16h00, ngày 28/9/2022.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 09h30, ngày 29/9/2022 tại Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/4 Mạc Thái Tổ, tổ 43, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Chuyên đề