#đấu giá
Lào Cai đấu giá chọn nhà đầu tư Tiểu khu đô thị mới số 23

Lào Cai đấu giá chọn nhà đầu tư Tiểu khu đô thị mới số 23

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình và Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai đang thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.