Ngày 26/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 6, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2022 do Agribank chi nhánh Đông Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM.

Người có tài sản: Agribank chi nhánh Đông Sài Gòn. Địa chỉ: Số 96 Đồng Văn Cống, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 66, tờ bản đồ số 2 tại địa chỉ tại số 365/8 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM.

Giá khởi điểm: 10.000.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng.

Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 26/9/2022.

Thời gian mua hồ sơ, đăng ký đấu giá: Từ ngày 05/9/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 23/9/2022.

Điều kiện, cách thức, tham gia đấu giá: Theo luật định.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/9/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 23/9/2022.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký đấu giá và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam. ĐT: 0397.430.217.

Chuyên đề