Ngày 21/4: 3/463 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 463 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 21/4/2020. 
Ngày 21/4: 3/463 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 21/4: 3/463 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 460 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý dự án 6 đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20200451709 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai loại gói thầu: Phòng Quản lý đô thị huyện Mê Linh (TP. Hà Nội) đăng tải TBMT gói thầu dịch vụ công ích (số thông báo là: 20200448545 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 45, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình. 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam (TP.HCM), đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20200446227 - 00) dự kiến phát hành HSYC từ 10 giờ 03 ngày 21/04/2020 đến thời điểm đóng thầu (15 giờ 00 ngày 27/04/2020). Đơn vị này cần biết, theo Điểm  đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn. 

Chuyên đề