Ngày 16/4: 2/425 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 425 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 16/4/2020.
Ngày 16/4: 2/425 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 16/4: 2/425 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 423 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Nêu nhãn hiệu hàng hóa: Công ty TNHH Cung ứng vật tư Đồng Lâm (tỉnh Thừa Thiên Huế) đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm 536 bộ áo quần mưa hai công dụng (số thông báo là: 20200438330 - 00), nêu nhãn hiệu hàng hóa “RANDO - VIET NAM Model: ASNM – 32”. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, khi đưa ra yêu cầu đối với hàng hóa cần quy định đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, công nghệ mang tính chất trung tính, không đưa ra các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa mà không phải là đặc tính cơ bản của sản phẩm để chỉ một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng yêu cầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp không thể mô tả được hàng hóa cần mua theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì mới được phép nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, đồng thời quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không quy định tương đương về xuất xứ.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX sai quy định: Nhà máy Z119/Cục Kỹ thuật PKKQ (TP. Hà Nội), đăng tải thông báo mời CHCT (số thông báo là: 20200432921 - 00), dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ 52 ngày 16/04/2020 đến 11 giờ 00 ngày 22/04/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn 

Chuyên đề