Ngày 17-20/4: 3/670 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 670 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 17/4/2020 đến ngày 20/4/2020. 
Ngày 17-20/4: 3/670 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 17-20/4: 3/670 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 667 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Văn phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20200413202 - 00) dự kiến phát hành HSYC từ 09 giờ 58 ngày 20/4/2020 đến 09 giờ 00 ngày 24/4/2020; Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội đoàn đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20200434383 - 00) dự kiến phát hành HSYC từ 16 giờ 50 ngày 17/4/2020 đến 16 giờ 00 ngày 22/4/2020. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) đăng tải TBMT gói thầu tư vấn (số thong báo là: 20200442886 - 01), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề