Ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập công ty kiều hối

(BĐT) - Kể từ ngày 22/1/2016, các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) có thể được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho thành lập công ty kiều hối.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Để thành lập công ty kiều hối, NHTMCP phải đáp ứng 6 điều kiện, bao gồm: có thời gian hoạt động ít nhất là 3 năm kể từ ngày khai trương hoạt động; tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất có lãi, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3%; bộ máy quản trị, điều hành và hệ thống kiểm tra nội bộ hoạt động có hiệu quả; hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý; và được NHNN cho phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ; đồng thời không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật, không bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian ít nhất 1 năm tính đến thời điểm xin thành lập Công ty kiều hối trực thuộc.

Sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản, trong thời hạn 6 tháng, NHTMCP phải hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng báo trung ương và địa phương 3 số liên tiếp và các quy định khác của pháp luật để tiến hành khai trương. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, NHTMCP phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được công chứng cho NHNN ở Trung ương, chi nhánh NHNN tại địa phương mà NHTMCP đặt trụ sở chính và Công ty kiều hối trực thuộc đặt trụ sở chính.

Đây được cho là một quy định mở nhằm tạo điều kiện cho các NHTMCP thu hút lượng kiều hối. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, năm 2015, Việt Nam đứng thứ 11 thế giới về thu hút kiều hối với 12,25 tỷ USD. Từ năm 2010 đến nay, lượng kiều hối gửi về Việt Nam liên tục tăng qua các năm, năm 2010 là 8 tỷ USD, năm 2011 là 9 tỷ USD, năm 2012 là 9,5 tỷ USD, năm 2013 là 11 tỷ USD, năm 2014 là 12 tỷ USD. 

Chuyên đề