Liệu có khuất tất trong quá trình lựa chọn nhà thầu?

(BĐT) - Ngày 19/2, Báo Đấu thầu nhận được Đơn kiến nghị của Công ty TNHH Cát Tường  đối với gói thầu “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ thi hành án dân sự năm 2015” do Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự làm bên mời thầu. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, Công ty TNHH Cát Tường cho rằng hồ sơ mời thầu (HSMT) không minh bạch, rõ ràng và việc thực hiện trình tự thủ tục đấu thầu của gói thầu này không đúng quy định. 

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự. 

Sai phạm trình tự thủ tục đấu thầu?

Theo Đơn kiến nghị, Công ty TNHH Cát Tường cho rằng: Bên mời thầu đã vi phạm trình tự thủ tục đấu thầu trong lập và công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT); thời gian phát hành HSMT.

Cụ thể, về lập và công bố KHLCNT, Bên mời thầu không thực hiện đăng tải KHLCNT. Điều này vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều 20 và Điểm d Khoản 1 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Về thời gian phát hành HSMT, Công ty TNHH Cát Tường cho biết: “Theo thông báo mời thầu được đăng tải trên Báo Đấu thầu số 10 ra ngày 15/1/2016, thời điểm phát hành HSMT là từ 9 giờ ngày 20/1/2016 đến 9 giờ ngày 25/2/2016. Tuy nhiên, trên thực tế, Công ty TNHH Cát Tường và một số công ty đã cố gắng liên hệ để mua HSMT nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ có trách nhiệm trả lời quanh co, từ chối bán HSMT với nhiều lý do và cuối cùng nói rằng đến ngày 2/2/2016 Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự mới chính thức phát hành HSMT”. Tiếp đó, “Bên mời thầu đã thay đổi ngày đóng thầu từ ngày 25/2/2016 sang ngày 11/3/2016 nhưng không hề có thông báo chính thức trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”.

Với những hành vi trên của Bên mời thầu, Công ty TNHH Cát Tường nghi ngại rằng: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu này của Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự là có sự tùy tiện, mập mờ, khuất tất, gây hoang mang cho các nhà thầu, không tôn trọng các nhà thầu.

“Hồ sơ mời thầu mập mờ, thiếu minh bạch”

Bên cạnh quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Cát Tường còn phân tích và chỉ rõ những sai sót trong HSMT của Gói thầu “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ thi hành án dân sự năm 2015”, cả về hình thức và nội dung.

Về hình thức, Công ty TNHH Cát Tường phản ánh: “HSMT không có dấu giáp lai, không ghi ngày phát hành, không có dấu chức danh của người ký phát hành hồ sơ. HSMT có nhiều điểm tẩy xóa, đánh dấu, sửa chữa như trang 34, trang 33, trang 75, trang 82, trang 83…”.

Về nội dung HSMT, Công ty TNHH Cát Tường chỉ ra nhiều điểm bất cập trong HSMT về yêu cầu giá trị tối thiểu của hợp đồng tương tự; thiếu yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu, năng lực tài chính tối thiểu, báo cáo tài chính và doanh thu bình quân của năm 2015.

Riêng nội dung về yêu cầu giá trị tối thiểu của hợp đồng tương tự, theo phân tích của Công ty TNHH Cát Tường khi so sánh quy định về giá trị đảm bảo dự thầu và giá trị gói thầu tương ứng thì hợp đồng tương tự phải có giá trị ít nhất là từ 11,5 - 17,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bên mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu tham dự phải có ít nhất 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 7 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty TNHH Cát Tường cho rằng: “Bên mời thầu có dấu hiệu phân biệt nhà thầu, tạo cơ hội ưu đãi riêng cho một số đơn vị nhà thầu”. Do đó, Công ty TNHH Cát Tường đề nghị Báo Đấu thầu và các cơ quan chức năng có liên quan vào cuộc để làm rõ các nội dung kiến nghị nêu trên của nhà thầu.

Ngoài ra, Công ty TNHH Cát Tường đề nghị Bên mời thầu làm rõ thời gian thực hiện hợp đồng, trong đó phải nêu rõ tổng thời gian thực hiện toàn bộ dự án là bao nhiêu ngày, thay vì chỉ nêu chung chung là thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng với Cục thi hành án dân sự địa phương mà không quy định thời gian tối đa nhà thầu phải ký hợp đồng xong với các Cục thi hành án địa phương. Đồng thời, HSMT phải nêu rõ giá trị và thời gian hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề