Kiến nghị đẩy mạnh phát triển thị trường vốn Việt Nam

(BĐT) - Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2018, tại Hà Nội, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, đại diện Nhóm công tác thị trường vốn VBF nêu 4 kiến nghị lớn nhằm phát triển thị trường vốn Việt Nam.
Tổng giá trị vốn hoá thị trường trái phiếu và cổ phiếu tại Việt Nam đã tăng từ 70 tỷ USD lên thành 200 tỷ USD. Ảnh: Lê Tiên
Tổng giá trị vốn hoá thị trường trái phiếu và cổ phiếu tại Việt Nam đã tăng từ 70 tỷ USD lên thành 200 tỷ USD. Ảnh: Lê Tiên

Đầu tiên, theo đại diện Nhóm công tác thị trường vốn, Luật Chứng khoán là luật chính chi phối các công ty niêm yết. Vì thế, Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) cần sớm được công bố để tiếp thu ý kiến rộng rãi, đảm bảo có được bộ luật tốt, thúc đẩy phát triển thị trường.

Thứ hai là xây dựng nhanh và sớm hệ sinh thái của các tổ chức đầu tư trong nước. Chính phủ cần mở rộng các loại hình tài chính có thể phục vụ cho nhiều nhà đầu tư và cho phép các ngân hàng thương mại được đăng ký dịch vụ phân phối sản phẩm tài chính cho nhà đầu tư.

Thứ ba, IPO các DNNN thời gian gần đây vẫn còn “trúc trắc”, dẫn đến kéo dài thời gian “oan” cho nhà đầu tư. Vấn đề này cần được cải thiện.

Cuối cùng là để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Việt Nam cần sớm thành lập cơ quan định mức tín nhiệm đầu tiên và tạo điều kiện linh hoạt cho cả việc phát hành đại chúng và riêng lẻ các trái phiếu.

Cũng theo Nhóm Công tác thị trường vốn, Việt Nam đang vươn lên và thị trường vốn hoá trong nước phát triển khá mạnh mẽ trong những năm gần đây. Cụ thể, tổng giá trị vốn hoá thị trường trái phiếu và cổ phiếu đã từ 70 tỷ USD tăng lên thành 200 tỷ USD, tổng giá trị giao dịch hàng ngày của hai thị trường hướng đến cuối năm vượt 1 tỷ USD/ngày. Tổng vốn được huy động cho các nhà phát hành trong nước từ 5 - 10 tỷ USD/năm và tính đến nay đã huy động trên 4 tỷ USD.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư