Không siết thị trường trái phiếu doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại cuộc họp báo chiều ngày 19/9, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính thuộc Bộ Tài chính cho biết, quy định mới về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) không thêm điều kiện với phát hành trái phiếu mà chỉ nhằm tăng tính minh bạch cho thị trường, bảo vệ nhà đầu tư.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương, thời gian qua có những rủi ro trên thị trường khi có nhiều doanh nghiệp tình hình tài chính yếu nhưng vẫn phát hành trái phiếu với lãi suất cao để hấp dẫn nhà đầu tư. Một số tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, kiểm toán, thẩm định giá, đại lý phát hành chưa tuân thủ quy định…

Nhằm tăng tính minh bạch cho thị trường, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65 sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành. Theo đó, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin cụ thể về mục đích phát hành cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Đặc biệt, mệnh giá trái phiếu cũng nâng lên gấp 1.000 lần so với trước đây, từ 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng lên 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng.

"Mệnh giá trái phiếu được nâng lên đảm bảo dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hạn chế những rủi ro cho nhà đầu tư. Ngoài ra, Nghị định 65 quy định chặt chẽ hơn đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân. Theo đó, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi mua trái phiếu phát hành riêng lẻ phải nắm giữ danh mục đầu tư tối thiểu là 2 tỷ đồng trong vòng 6 tháng bằng chính tiền của mình, chứ không phải đi vay", ông Dương cho biết.

Theo ông Dương, nhà đầu tư cá nhân cần tự đánh giá bản thân có đủ năng lực để đánh giá được đầy đủ rủi ro khi đầu tư vào TPDN. Không nên mua trái phiếu thông qua chào mời mà không tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành và các điều kiện, điều khoản của trái phiếu, hoặc chỉ mua trái phiếu vì lãi suất cao.

“Việc lách các quy định của pháp luật để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không chỉ khiến nhà đầu tư chịu nhiều rủi ro, tổn thất khi mua trái phiếu có thể mất toàn bộ tiền đầu tư. Các doanh nghiệp phát hành phải đảm bảo tính trung thực của hồ sơ chào bán trái phiếu, sử dụng vốn đúng mục đích, có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích và trách nhiệm pháp lý của các bên khi phát hành và đầu tư TPDN. Các tổ chức cung cấp dịch vụ chỉ được cung cấp các dịch vụ theo đúng quy định pháp luật và phạm vi dịch vụ cung cấp; thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự quản lý giám sát của cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất và mức độ vi phạm”, ông Dương khuyến cáo.

Song song với việc triển khai các quy định tại Nghị định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các giải pháp nhằm phát triển thị trường TPDN an toàn, minh bạch, bền vững.

Theo đó, một số giải pháp sẽ được thực thi bao gồm: rà soát, hoàn thiện khung pháp lý tại cấp luật và các văn bản hướng dẫn tập trung vào việc đánh giá điều kiện phát hành và điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh thị trường TPDN và triển khai các đoàn kiểm tra về tình hình phát hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đến TPDN tại một số doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán, các công ty kiểm toán độc lập; thúc đẩy việc hình thành các định chế đầu tư dài hạn chuyên nghiệp trên thị trường; tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trong điều hành và quản lý giám sát thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu với thị trường tiền tệ, tín dụng ngân hàng…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư