Huy động vốn qua chứng khoán đạt 28% tổng mức đầu tư toàn xã hội

(BĐT) - Ngày 4/1/2016, đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên trong năm 2016, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2015, huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt gần 290 nghìn tỷ đồng, chiếm 28% tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội.
Huy động vốn qua chứng khoán đạt 28% tổng mức đầu tư toàn xã hội

Theo số liệu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2015 tổng giá trị huy động vốn tăng 2% so với năm 2014; trong đó phát hành cổ phiếu và cổ phần hóa (bao gồm cả phát hành riêng lẻ) là 51 nghìn tỷ đồng (tăng 37% so với năm 2014); huy động trái phiếu chính phủ đạt 232 nghìn tỷ đồng (giảm 3,5%). Huy động vốn trung và dài hạn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán kể từ khi đi vào hoạt động nhằm giảm áp lực cho kênh huy động vốn ngắn hạn (tín dụng ngân hàng).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư