• Tách đất đai ra khỏi giá trị doanh nghiệp: Cú huých mới cho cổ phần hóa

  27/05/2022 10:00

  (BĐT) - Bộ Tài chính cho biết sẽ hoàn thiện đề xuất về việc tách đất đai ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Tuy còn một số quan điểm khác nhau nhưng nhiều ý kiến cho rằng, cách làm này giúp lựa chọn được những nhà đầu tư thực chất, hướng đến việc cải cách, phát triển doanh nghiệp.
 • Cổ phần hóa chậm vì còn tư tưởng không muốn thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  18/05/2022 08:18

  (BĐT) - Cả năm 2021, chỉ có 4 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Tiến độ cổ phần hóa từ đầu năm đến nay giậm chân tại chỗ. Theo ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là còn tư tưởng không muốn thoái vốn khỏi những ngành, lĩnh vực có tỷ suất sinh lời cao. 
 • Cổ phần hóa và thoái vốn “mệt” với Covid-19

  06/10/2021 08:44

  (BĐT) - Số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đến hết tháng 8 mới đạt 366 tỷ đồng. Trong khi đó, diễn biến dịch bệnh rất phức tạp nên Bộ Tài chính cho rằng, thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp Trung ương nộp về ngân sách nhà nước trong năm 2021 không đạt mục tiêu 40.000 tỷ đồng.
 • Không “bó cứng” danh mục DNNN sắp xếp lại

  15/07/2021 14:00

  (BĐT) - Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), DN có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg (thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg) vừa được ban hành với nhiều điểm mới. Những điểm mới này sẽ góp phần thúc đẩy quá trình cơ cấu, tăng tính minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN nói riêng, DN nói chung.
 • Tâm lý chờ đợi cản bước cổ phần hóa, thoái vốn

  14/07/2021 10:00

  (BĐT) - Qua nửa năm, tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) gần như “giậm chân tại chỗ”. Bên cạnh lý do khách quan do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho chào bán cổ phần, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này được cho là tâm lý chờ đợi, thậm chí có tư tưởng “có nên cổ phần hóa hay không?”.
 • Thoái vốn, cổ phần hóa DNNN giậm chân tại chỗ

  11/05/2021 10:00

  (BĐT) - Quá trình cổ phần hóa tiếp tục diễn ra chậm chạp trong những tháng đầu năm. Cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý, Bộ Tài chính cho biết đã đề nghị Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Thủ tướng có công văn đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác này trên tinh thần nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư