Cổ phần hóa và thoái vốn “mệt” với Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đến hết tháng 8 mới đạt 366 tỷ đồng. Trong khi đó, diễn biến dịch bệnh rất phức tạp nên Bộ Tài chính cho rằng, thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp Trung ương nộp về ngân sách nhà nước trong năm 2021 không đạt mục tiêu 40.000 tỷ đồng.
Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và công tác cổ phần hóa doanh nghiêp. Ảnh: Internet
Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và công tác cổ phần hóa doanh nghiêp. Ảnh: Internet

Bộ Tài chính cho biết, theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 thì tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 2,87 triệu tỷ đồng, trong đó chi từ nguồn vốn ngoài nước khoảng 300 nghìn tỷ đồng, chi từ nguồn cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước khoảng 248 nghìn tỷ đồng.

Theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch thu tiền từ bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp do Trung ương quản lý năm 2021 là 40.000 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn đối với các đơn vị chưa hoàn thành theo kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 (cổ phần hóa 89 đơn vị, thoái vốn khoảng 250 đơn vị), đồng thời rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo đó, có 3 doanh nghiệp (không thuộc kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020) được phê duyệt phương án cổ phần hóa; các tập đoàn, tổng công ty thực hiện thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng, trong đó có 3 doanh nghiệp thuộc kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện thoái vốn giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng.

Việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn không đạt kế hoạch đề ra, trong 8 tháng đầu năm 2021, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 366 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, việc triển khai công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp trong năm 2021 là không khả thi do nhiều đơn vị vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trước khi cổ phần hóa theo quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; còn nhiều vướng mắc, tồn tại về tài chính phải xử lý. Đồng thời do tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình thị trường tài chính, chứng khoán trong nước và khu vực, ảnh hưởng đến công tác xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án sử dụng đất để thực hiện cổ phần hóa, triển khai công tác đấu giá phần vốn nhà nước theo quy định.

Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch chiếm tới 60% kế hoạch cổ phần hóa còn lại của giai đoạn 2016 - 2020 đang tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM - nơi đang phải thực hiện giãn cách nghiêm ngặt trong thời gian dài. Nhiều doanh nghiệp trung ương thuộc danh mục thoái vốn cũng nằm tại TP. Hà Nội và TP.HCM. Các đơn vị cung cấp dịch vụ định giá, tư vấn cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, giãn cách xã hội nên chưa thể triển khai thực hiện công tác thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp, phần vốn nhà nước theo quy định.

Việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn còn phụ thuộc vào thị trường, lựa chọn thời điểm bán cổ phần hợp lý để đem lại hiệu quả, do đó việc giao kế hoạch nộp tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp về NSNN phân bổ đều cho các năm là chưa sát thực tế, không đảm bảo tính khả thi. Theo đó, Cục Tài chính doanh nghiệp kiến nghị việc giao kế hoạch thu NSNN từ nguồn cổ phần hóa, thoái vốn cần căn cứ thực tế triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các bộ, ngành, UBQLV, UBND các tỉnh, thành phố theo nguyên tắc chỉ tính vào kế hoạch thu vào NSNN đối với các doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành đến giai đoạn phê duyệt phương án cổ phần hóa, các doanh nghiệp đã được chuyển về SCIC để thực hiện thoái vốn để xác định số thu về NSNN từ công tác cổ phần hóa, thoái vốn; và kết quả công tác này cần được đánh giá theo cả giai đoạn (2021 - 2025) là 248.000 tỷ đồng như kế hoạch được Quốc hội thông qua.

Cục Tài chính doanh nghiệp dự kiến nguồn thu về NSNN từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp trong năm 2021 không đạt kế hoạch.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Chuyên đề