Cổ phần hóa và thoái vốn còn nhiều vướng mắc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 19/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Quang Thương
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Quang Thương

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn chậm so với kế hoạch (mới đạt 30%) và còn nhiều vướng mắc, đáng chú ý là những trở ngại liên quan đến sắp xếp nhà đất, tài sản công, các quy định pháp luật còn chồng chéo hoặc không rõ, khó khăn trong xác định giá trị thương hiệu, văn hóa, lịch sử, một số doanh nghiệp còn kinh doanh thua lỗ, sắp xếp lại không thành công…

Nguyên nhân là do cơ chế chính sách còn thiếu, chưa rõ, chưa phù hợp; việc tổ chức thực hiện chưa nghiêm, công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa quyết liệt; vẫn còn tình trạng cán bộ e dè trong quá trình thực thi nhiệm vụ; trong xây dựng kế hoạch còn chủ quan, chưa đánh giá hết tình hình…

Về nhiệm vụ sắp tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, phải tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo sự nhất trí cao và có hành động quyết liệt, cụ thể trong đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Các bộ, ngành theo nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chuyên đề