Hơn 80% doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng doanh thu trong năm 2016

Theo kết quả cuộc khảo sát mới đây của Vietnam Report, doanh thu năm 2016 của doanh nghiệp bất động sản sẽ cao hơn so với năm 2015.
Hơn 80% doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng doanh thu trong năm 2016

Trong đó 83% doanh nghiệp được khảo sát kỳ vọng, doanh thu sẽ tăng mạnh trong năm 2016, 17% còn lại dự đoán doanh thu sẽ chỉ tăng đôi chút.

Các doanh nghiệp được khảo sát cũng nhận định, việc bàn giao dự án đúng tiến độ, chất lượng xây dựng, kinh nghiệm xây dựng và năng lực tài chính là 4 yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến chiến lược phát triển và uy tín của  doanh nghiệp bất động sản trong năm 2016.

Để doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phát triển bền vững, các chuyên gia kinh tế cho rằng, Chính phủ cần tiếp tục tập trung nhiều nhất vào ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện kết cấu hạ tầng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy và quản lý thị trường bất động sản phát triển bền vững và lành mạnh, xây dựng hệ thống thông tin dự báo về thị trường bất động sản thống nhất…

Chuyên đề