Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2024 giảm 0,46%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội giảm 0,46% so với tháng trước.
Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2024 giảm 0,46%

Trong tháng 4, có 6/11 nhóm hàng có CPI giảm so với tháng trước, trong đó: Nhóm giáo dục giảm 10,24% (tác động làm giảm CPI chung 0,81%) do Hà Nội thực hiện Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND thành phố về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (giảm so với mức thu học phí theo Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố Hà Nội).

Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,35% (tác động làm giảm CPI chung 0,07%) do giá gas giảm 0,94% so với tháng trước; sản lượng tiêu thụ điện, nước giảm dẫn đến bình quân trong tháng giá điện giảm 0,97%; giá nước giảm 4,64%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,25% (tác động làm giảm CPI chung 0,08%) chủ yếu do giá lương thực giảm 0,16%; thực phẩm giảm 0,45%. Các nhóm còn lại giảm nhẹ: Nhóm đồ uống, thuốc lá giảm 0,05%; nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình giảm 0,02%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,01%.

Trong tháng 4, có 5/11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước là nhóm thuốc, dịch vụ y tế tăng 6,87% (tác động làm tăng CPI chung 0,35%) do Hà Nội thực hiện Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND thành phố quy định mức tăng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố quản lý.

Nhóm giao thông tăng 1,91% (tác động làm tăng CPI chung 0,19%) do bình quân trong tháng giá xăng tăng 4,80%; giá dầu diezen tăng 2,01% so với tháng trước. Các nhóm còn lại tăng nhẹ: Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,2%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,08%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,34%.

Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 5,28% so với bình quân cùng kỳ năm trước, trong đó 8/11 nhóm hàng CPI bình quân tăng: Nhóm giáo dục tăng 34,9% (tác động làm CPI bình quân chung 4 tháng đầu tăng 2,76%) do 3 tháng đầu năm các trường công lập trên địa bàn Hà Nội áp dụng mức thu học phí theo Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố, đồng thời một số trường dân lập, tư thục cũng áp dụng mức tăng thu học phí trong năm học 2023-2024.

Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,02% (tác động làm CPI tăng 1,22%) do bình quân 4 tháng giá gas tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ điện, nước tăng dẫn đến giá điện bình quân tăng 9,15%; giá nước tăng 33,17%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,19% (tác động làm CPI tăng 0,99%); đồ uống và thuốc lá tăng 2,61% (tác động làm CPI tăng 0,05%); giao thông tăng 2,19% (tác động làm CPI tăng 0,21%); thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,96%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,8%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 7,35% chủ yếu do giá đồ trang sức tăng 23,45% và dịch vụ bảo hiểm y tế tăng 2,46% đã tác động làm CPI bình quân chung tăng 0,26%.

Trong 4 tháng đầu năm nay, có 3/11 nhóm hàng CPI bình giảm so với bình quân cùng kỳ: Nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,5%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 1,16%; thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,08%.

Cục Thống kê Hà Nội cũng cho biết, chỉ số giá vàng tháng 4 tăng 7,81% so với tháng trước, tăng 17,91% so với tháng 12/2023 và tăng 30,75% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 22,84% so với bình quân cùng kỳ năm 2023. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4 tăng 1,15% so với tháng trước, tăng 2,85% so với tháng 12/2023 và tăng 6,23% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá USD tăng 4,44% so với bình quân cùng kỳ năm 2023.

Chuyên đề