EuroCham ghi nhận việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

(BĐT) - Sách Trắng 2016 vừa được EuroCham công bố với sự ghi nhận của các thành viên EuroCham khi đánh giá về nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết một số vấn đề đã được nêu trong ấn phẩm Sách trắng năm vừa qua. 
Theo EuroCham, một số chỉ số về môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn cần được tiếp tục cải thiện. Ảnh: Trần Tuyết
Theo EuroCham, một số chỉ số về môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn cần được tiếp tục cải thiện. Ảnh: Trần Tuyết

Trong số những tiến triển tích cực, EuroCham đánh giá rất cao việc ban hành những văn bản luật mới bao gồm Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

Liên quan đến vấn đề năng lực cạnh tranh trên toàn cầu, theo Báo cáo 2015 - 2016 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam xếp hạng 56/144 nền kinh tế, tăng 12 bậc so với vị trí thứ 68/140 nền kinh tế của năm trước. Cùng với đó, chỉ số môi trường kinh doanh gần đây của Việt Nam được EuroCham đánh giá tích cực.

Tuy nhiên, những chỉ số này vẫn cho thấy một số vấn đề quan trọng liên quan đến môi trường kinh doanh của Việt Nam cần được tiếp tục cải thiện; đồng thời còn một số trở ngại đối với các doanh nghiệp (DN) châu Âu chưa được giải quyết.

Cụ thể, dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong luật thuế cũng như trong việc giảm thiểu thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tuy nhiên các DN châu Âu cho rằng, việc thực thi luật thuế trên thực tế đã trở nên khó khăn hơn.

Đặc biệt, liên quan đến vấn đề hạ tầng, các DN EuroCham cho rằng, việc chính phủ ban hành riêng một nghị định về đầu tư theo hình thức PPP có thể coi là bước tiến pháp lý quan trọng nhưng bản thân bước tiến này sẽ không tự chuyển đổi thành những dự án hạ tầng đầu tư tư nhân thành công. Do đó, EuroCham khuyến nghị, Chính phủ cần ban hành những quy định triển khai cụ thể hơn, liên quan đến việc phân bổ và cơ chế sử dụng quỹ bù đắp tài chính để có thể thực hiện được những dự án PPP thành công.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư