(BĐT) - Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham), bà Nicola Connolly cho biết, Sách Trắng năm 2016 của EuroCham về thương mại và đầu tư Việt Nam sẽ chính thức được công bố ngày 3/3/2016.

Theo bà Nicola Connolly, Sách Trắng năm 2016 sẽ tóm tắt các vấn đề then chốt của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh tới Chính phủ Việt Nam. Có mặt ở Việt Nam từ năm 1998 với 60 hội viên, đến nay, số lượng hội viên của EuroCham đã lên tới 890. EuroCham hiện nay đang liên kết với 8 hiệp hội doanh nghiệp các nước châu Âu và đã trở thành đại diện cho doanh nghiệp đến từ 28 quốc gia châu Âu hoạt động tại Việt Nam.

EuroCham cho biết, trong năm 2015, cơ quan này đã đóng góp nhiều kiến nghị, đề xuất đối với các dự thảo luật của Việt Nam. Các tiểu ban ngành nghề của EuroCham là diễn đàn để các hội viên thảo luận, tìm tiếng nói chung gửi đến các cơ quan Chính phủ Việt Nam. Bên cạnh đó, EuroCham cũng thường xuyên cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật liên tục về các dự thảo văn bản luật trong các lĩnh vực liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp… Theo bà Nicola Conolly, Sách Trắng là công cụ hữu ích nhằm đối thoại có tính xây dựng giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và cơ quan chức năng của Việt Nam.