Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

- Địa chỉ: Số 82 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Hoạt động thiết kế chuyên dụng; Tư vấn đầu tư các công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và xây dựng dân dụng;...

- Vốn điều lệ: 20.150.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 69.700 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 994.500 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 994.500 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 27/11/2015 đến 15 giờ 30 ngày 17/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/12/2015

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 24/12/2015

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/12/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/01/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 31/12/2015

Chuyên đề