#mệnh giá
HHS nới “room” lên 100%

HHS nới “room” lên 100%

ĐHCĐ thường niên 2016 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) đã thông qua quyết nghị nới tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (room) lên 100%. 

Kết nối đầu tư