Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Đường sắt

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Đường sắt do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Đường sắt

- Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà số 9 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải đường sắt; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; …

- Vốn điều lệ: 39.599.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.000.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.000.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 22/02/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 14/03/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/03/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 21/03/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/03/2016 đến 16 giờ ngày 31/03/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/03/2016 đến ngày 28/03/2016

Tài liệu đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư