Đấu giá cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP (Vinamotor)

- Địa chỉ: Số 120 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 04. 3255279                       Fax: 04. 38256856

- Ngành nghề kinh doanh chính:  Sản xuất xe động cơ; Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc; Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe; Sản xuất mô tô, xe máy; Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải; Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; ...

- Vốn điều lệ: 876.028.230.000 đồng (tương đương: 87.602.823 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Trong đó: Cổ phần do Nhà nước nắm giữ: 85.581.223 cổ phần chiếm 97,7%vốn điều lệ

- Số lượng lô bán đấu giá: 01 lô; trong đó số lượng cổ phần của một lô:  85.581.223 cổ phần

- Giá khởi điểm một cổ phần: 14.612 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 1.250.513.000.000 đồng

- Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

-Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00 các ngày từ 22/12/2015 đến ngày 25/12/2015

+ Địa điểm: Tại trụ sở Vinamotor - Số 120 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 04/01/2016

- Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đặt cọc: Từ 8h00 đến 17h00 các ngày từ 05/01/2016 đến 06/01/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 09h00 ngày 11/01/2016 tại HNX

- Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

+ Thời gian: 09h15 ngày 11/01/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- Thanh toán tiền mua cổ phần: từ 12/01/2016 đến 21/01/2016

- Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

Chuyên đề