Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Vật tư - TKV do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Vật tư - TKV

- Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Dịch vụ cung ứng vật tư, xăng dầu; Sản xuất dầu nhờn Cominlub; Dịch vụ bốc xếp vận chuyển than, sản phẩm cơ khí và hoạt động khác ...

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 15.600 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.937.730 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.937.730 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 04/12/2015 đến 15 giờ 30 ngày 24/12/2015 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/12/2015

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 31/12/2015

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/01/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/01/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/01/2016 đến ngày 08/01/2016

Chuyên đề