Bộ Giao thông Vận tải thu về gần 2.400 tỷ đồng từ bán vốn

(BĐT) - Năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành phê duyệt phương án cổ phần hóa và thực hiện IPO 33 doanh nghiệp 

Năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành phê duyệt phương án cổ phần hóa và thực hiện IPO 33 doanh nghiệp (bao gồm: 7 doanh nghiệp chuyển tiếp từ năm 2014, Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và 24 công ty con thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

Tổng số tiền thoái vốn thu về là 2.398 tỷ đồng, bằng 141% giá trị mệnh giá, phê duyệt phương án bán cổ phần theo lô để thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các tổng công ty: Cienco 5, Cienco 6, Công nghiệp ô tô, Xây dựng đường thủy, Vận tải thủy, Thăng Long, đấu giá công khai đối với Công ty Tracimexco.            

Chuyên đề

Kết nối đầu tư