(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng vừa cho biết, năm 2019, tỷ lệ đấu thầu qua mạng của Thành phố tăng gần 3 lần so với năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, trong năm 2019, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có 498 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, tăng gần 3 lần so với cả năm 2018 (167 gói thầu). Tổng giá gói thầu được duyệt là 1.260 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu là 1.076 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm trung bình là 14,6 %, tăng so với năm 2018 (10,21%).

Năm 2019, tỷ lệ số gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng của Đà Nẵng là 62,1% (498/802 gói thầu); tỷ lệ giá trị gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 32,8% (1.260/3.846 tỷ đồng). Số lượng gói thầu quy mô nhỏ thực hiện đấu thầu qua mạng của Thành phố là 492 gói thầu, đạt tỷ lệ 65,3% (492/753 gói thầu); với giá trị là 967 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 48,2% (967/2.006 tỷ đồng).