CTG: Năm 2015, tổng tài sản tăng gần 18%, lên 779.483 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
CTG: Năm 2015, tổng tài sản tăng gần 18%, lên 779.483 tỷ đồng

Cụ thể, thu nhập lãi thuần CTG hợp nhất đạt 18.839 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của Ngân hàng cũng tăng 24% lên mức 1.460 tỷ đồng.

Trong khi lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm tới 94,89%, thì lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 52.807 tỷ đồng (năm trước lỗ 153.675 tỷ đồng) và lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng mạnh 58%, lên 2.202 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí hoạt động của Ngân hàng trong năm 2015 tăng 9% so với năm 2014, đạt 10.719 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng 9% lên gần 4.679 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm của CTG nhích nhẹ so với năm trước, đạt 7.345 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 5.717 tỷ đồng, giảm gần 0,2% so với năm trước.

Tính riêng trong quý IV/2015, CTG đạt 4.309 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, giảm 2,22% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế gần 1.255 tỷ đồng, giảm 13,57% cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 779.483 tỷ đồng, tăng 17,88% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng tăng cũng tăng 16%, lên mức 492.960 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng tại VietinBank tăng 22% so với đầu năm, đạt 538.080 tỷ đồng. Tổng nợ xấu cho vay khách hàng của Ngân hàng tăng nhẹ so với năm trước lên mức 4.942 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của Ngân hàng đã giảm từ 1,12% xuống còn 0,92%. 

Chuyên đề