Công ty liên doanh, liên kết mang lại lợi nhuận “khủng” cho VICEM

(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý II/2017 với nhiều kết quả tích cực. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, nửa đầu năm, doanh thu của VICEM đạt 315 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty lại đạt tới 907 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2016, Tổng công ty báo lỗ 226 tỷ đồng).

Kết quả khả quan của VICEM trong nửa đầu năm 2017 đến từ hoạt động tài chính. Cụ thể, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí hoạt động tài chính 6 tháng năm 2017 đạt 702 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2016 con số này là âm 309 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính của VICEM tăng mạnh là nhờ lãi được chia từ công ty liên doanh, liên kết lên tới 995 tỷ đồng, chiếm 96% tổng doanh thu tài chính.

Tại thời điểm 30/6/2017, tổng tài sản của VICEM đạt 15.442 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nợ phải trả là 412 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là hơn 15.000 tỷ đồng.

Chuyên đề