VICEM chuyển nhượng hàng loạt dự án

(BĐT) - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) vừa được công bố cho thấy, doanh nghiệp này đang thực hiện thủ tục để chuyển nhượng hàng loạt dự án.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Được biết, từ năm 2014 đến nay, VICEM đang thực hiện một số dự án: Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM; Cảng VICEM tại Đông Hồi; Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu không nung Đông Hồi; Khu đô thị Xi măng Hải Phòng…

Cụ thể, Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM được HĐTV VICEM phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu (lần 1) vào năm 2011. Dự án sau đó đã được khởi công vào ngày 6/5/2011. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, Dự án đã thi công xong phần ngầm và phần thô tòa nhà, đang thực hiện Gói thầu Cung cấp, lắp dựng hệ thống kính, đá trang trí mặt ngoài công trình và triển khai các thủ tục để chuyển nhượng dự án theo chủ trương của VICEM. Về vấn đề này, VICEM đã có Văn bản số 398/VICEM-HĐTV ngày 2/3/2016 báo cáo Bộ Xây dựng xin chủ trương chuyển nhượng dự án.

Đối với Dự án Cảng VICEM tại Đông Hồi, HĐTV VICEM đã phê duyệt Dự án nhưng đến nay chưa được khởi công. VICEM cũng đang triển khai các thủ tục chuyển nhượng cho VICEM Hoàng Mai đầu tư đồng bộ với Dự án Xi măng Hoàng Mai 2.

Dự án Nhà máy Kết cấu - Vật liệu không nung Đông Hồi đã được HĐTV VICEM phê duyệt từ năm 2010. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, Dự án đã thực hiện xong gói thầu san nền, xây dựng tường rào và đang triển khai các thủ tục chuyển nhượng cho VICEM Hoàng Mai đầu tư đồng bộ với Dự án Xi măng Hoàng Mai 2.

Tại Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng, dự án này đã được chủ trương bàn giao cho TP. Hải Phòng và Công ty CP VICEM Đô thị Xi măng Hải Phòng đã tiến hành các bước bàn giao dự án. Đến nay, việc bàn giao đất đai đã hoàn tất. Tuy nhiên, việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng của Dự án đang gặp khó khăn, kéo dài do TP. Hải Phòng vẫn chưa hoàn trả đủ chi phí đã đầu tư. Sau khi được UBND TP. Hải Phòng hoàn trả chi phí đầu tư sẽ tiến hành các thủ tục để giải thể Công ty.

Năm 2016, VICEM ghi nhận sản lượng clinker ở mức 19.059 ngàn tấn, tăng 11% so với năm trước; tiêu thụ xi măng ở mức 23.047 ngàn tấn, tăng trưởng 16%. Theo đó, VICEM ghi nhận doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất lần lượt 27.144 tỷ và 3.478 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 9% và 24,5%. Về hoạt động đầu tư, năm 2016, VICEM chi 674 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư phát triển, trong đó sử dụng 30 tỷ đồng vốn vay và 644 tỷ đồng vốn khác. Tổng quỹ lương của VICEM trong năm ở mức 2.221 tỷ đồng, với 15.061 lao động.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư