Yêu cầu hoàn trả ngân sách vì chi sai chế độ tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Kiểm điểm, rút kinh nghiệm… và hoàn trả tiền là những cụm từ được nhắc lại nhiều lần trong chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm… và hoàn trả tiền là những cụm từ được nhắc lại nhiều lần trong chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng với nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh về việc tổ chức thực hiện Kết luận Kiểm toán chuyên đề công tác quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ và kiểm toán ngân sách địa phương năm 2014. 

Phân bổ, thẩm định dự toán nhiều sai sót

Sở Tài chính được ông Trần Ngọc Căng yêu cầu chấn chỉnh ngay việc phân bổ dự toán từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp thông tin - truyền thông đối với các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố.

Cũng liên quan đến Sở Tài chính, đối với báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở này cần thẩm định dự toán đối với các đơn vị sát với nhu cầu, chấm dứt việc chấp thuận điều chỉnh dự toán không tuân thủ các quy định của Trung ương; đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành, thẩm tra và trình phê duyệt đúng thời gian quy định, rà soát lại những dự án không có khả năng lập hồ sơ quyết toán và đề xuất xử lý vi phạm theo quy định… Sở Tài chính phải theo dõi và sử dụng đúng mục đích nguồn thu tiền sử dụng đất 17.564 triệu đồng; báo cáo Trung ương việc hoàn tạm ứng từ ngân sách trung ương còn đến ngày 31/12/2014 là 586.121,8 triệu đồng; báo cáo Bộ Tài chính xem xét giảm trừ khi giao dự toán các năm sau đối với kinh phí bổ sung có mục tiêu còn thừa năm 2014 số tiền 95.931 triệu đồng…

Qua kiểm toán, nhiều khoản tiền chi sai so với quy định đã bị phát hiện tại Quảng Ngãi
Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, trong công tác quản lý việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh từ khâu triển khai nhiệm vụ, giao dự toán, tuyển chọn giao nhiệm vụ, hướng dẫn việc thực hiện bàn giao tài sản của dự án khi kết thúc đến việc áp dụng kết quả của dự án, đề tài vào sản xuất, phát triển kinh tế địa phương.

Liên quan đến Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện các kiến nghị: điều chỉnh báo cáo nợ thuế đến ngày 31/12/2014 tăng 18.492 triệu đồng theo kết quả kiểm toán; Kiểm điểm trách nhiệm trong việc chưa đôn đốc, thu nộp kịp thời, chưa thực hiện việc kiểm tra, xác định lợi nhuận còn lại, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; thu nộp NSNN các khoản thuế và các khoản thu khác là 1.968 triệu đồng của 10 công ty.  

Chi sai hàng loạt 

Qua kiểm toán ngân sách địa phương năm 2014 đã phát hiện nhiều dự án tại các sở, ngành của Quảng Ngãi có khá nhiều sai sót, trong đó chủ yếu là việc chi nhiều khoản tiền sai so với quy định và Chủ tịch UBND Tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn trả lại tiền vào ngân sách.

Theo đó, Sở GTVT bị buộc hoàn trả ngân sách tỉnh kinh phí trả nợ vốn vay, lãi vay đầu tư Dự án Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Ngãi sai quy định 4.603 triệu đồng.

Cùng với đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tư Nghĩa hoàn trả kinh phí của 6 dự án với tổng kinh phí chi sai chế độ là 1.142,6 triệu đồng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đức Phổ cũng phải hoàn trả kinh phí của 5 dự án với tổng kinh phí do chi sai chế độ là 869,5 triệu đồng. Đặc biệt, tại đơn vị này còn xẩy ra tình trạng nghiệm thu cả phần… chưa thi công tại hạng mục lắp đặt thuộc công trình đường QL1A - Phổ Vinh và đường đường QL1A - Mỹ Á giai đoạn 2. Đơn vị này phải thực hiện việc giảm giá trị khối lượng công việc đã nghiệm thu “ảo’’ 394 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Mộ Đức cũng phải hoàn trả kinh phí của Dự án đường Chợ Mới - Tân Phong do chi sai chế độ là 48,9 triệu đồng. Nộp các khoản phải nộp nhưng chưa nộp do giá trị thanh toán lớn hơn giá trị kiểm toán là 35,3 triệu đồng tại Dự án đường Mỏ Cầu - Năng Ăn.

Đáng nói, trong các hạng mục công việc chi sai, các hạng mục phải hoàn trả kinh phí còn thừa hết nhiệm vụ chi, có cả những việc như: tổ chức chợ hoa xuân, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, kinh phí tiền điện của hộ nghèo.

Chuyên đề