• Ngân hàng dồn dập công bố chia cổ tức khủng

  15/03/2021 16:30

  Một số ngân hàng vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông với các nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh, kiện toàn nhân sự, tăng vốn và đặc biệt là chia cổ tức khủng.
 • ICT tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 10%

  06/01/2021 16:37

  (BĐT) - Ngày 15/1 tới, Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện (mã chứng khoán: ICT) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 28/1/2021.
 • PHN tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 tỷ lệ 15%

  04/01/2021 09:37

  (BĐT) - Ngày 20/1 tới, Công ty CP Pin Hà Nội (mã chứng khoán: PHN) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 2/2/2021.
 • SBA trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

  11/11/2020 15:39

  (BĐT) - Ngày 18/11 tới đây, Công ty CP Sông Ba (mã chứng khoán: SBA) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/11/2020.

 • PVS chốt cổ tức tỷ lệ 10%

  10/11/2020 15:20

  (BĐT) - Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVS) công bố nghị quyết chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 23/11 và ngày thanh toán 24/12.

 • CMG trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

  30/10/2020 16:06

  (BĐT) - Ngày 24/11 tới, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 8/12/2020.
 • COM tạm ứng cổ tức năm 2020, tỷ lệ 20%

  27/10/2020 16:48

  (BĐT) - Ngày 13/11 tới, Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (mã chứng khoán: COM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.
 • SMB tạm ứng cổ tức tỷ lệ 25%

  16/10/2020 09:45

  (BĐT) - Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) vừa có quyết nghị thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020.
 • Địa ốc 11 trả cổ tức 12% bằng tiền

  06/10/2020 14:24

  (BĐT) - Ngày 23/10 tới, Công ty CP Địa ốc 11 sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 4/11/2020.
 • CII dự kiến chốt cổ tức 10%

  05/10/2020 10:52

  (BĐT) - Ngày 23/10 tới, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán CII) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán là 30/11/2020.
 • Vĩnh Hoàn tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20%

  28/09/2020 14:13

  (BĐT) - Ngày 9/10 tới, Công ty CP Vĩnh Hoàn sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán là 16/10/2020.
 • Ngân Sơn chốt cổ tức 9% bằng tiền mặt

  17/09/2020 18:27

  (BĐT) - Ngày 2/10 tới, Công ty CP Ngân Sơn sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 29/10/2020.
 • Đầu tư Hải Phát chốt cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 15%

  15/09/2020 10:15

  (BĐT) - Ngày 25/9 tới, Công ty CP Đầu tư Hải Phát sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tương ứng với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là gần 34,5 triệu cổ phiếu.
 • DRL tạm ứng cổ tức đợt 2/2020, tỷ lệ 15%

  14/09/2020 08:36

  (BĐT) - Ngày 21/9 tới, Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán: DRL) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 6/10/2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư