#cổ tức
DTG chốt quyền chia cổ tức năm 2022, tỷ lệ 20%

DTG chốt quyền chia cổ tức năm 2022, tỷ lệ 20%

(BĐT) - HĐQT Công ty CP Dược phẩm Tipharco (mã chứng khoán: DTG) vừa thông qua việc triển khai trả cổ tức năm 2022. Theo đó, ngày 25/8 tới, Công ty sẽ chốt quyền chia cổ tức với tỷ lệ 20%, gồm 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.
Ảnh minh họa: Internet

Mùa cổ tức 2023: Kẻ tưng bừng, người ngậm đắng

(BĐT) - Trong khi cổ đông của các ngành ngân hàng, dầu khí, phân bón, hóa chất… tràn đầy hy vọng dòng tiền cổ tức tích cực trong mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) 2023 thì với nhiều nhóm ngành khác như chứng khoán, bất động sản, xây dựng…, những mục tiêu đề ra khó trở thành sự thật.
DPM tạm ứng cổ tức 40% bằng tiền mặt

DPM tạm ứng cổ tức 40% bằng tiền mặt

(BĐT) - Ngày 17/2 tới, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (mã chứng khoán: DPM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%.
SBA trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%

SBA trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%

(BĐT) - Ngày 30/11 tới, Công ty CP Sông Ba (mã chứng khoán: SBA) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 15/12.
DRL chia cổ tức 15% bằng tiền mặt

DRL chia cổ tức 15% bằng tiền mặt

(BĐT) - Ngày 6/12 tới, Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán: DRL) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.
POS trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 15%

POS trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 15%

(BĐT) - Ngày 24/9, Công ty CP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (mã chứng khoán: POS) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 15%.
BCF tạm ứng cổ tức đợt 1/2021, tỷ lệ 5%

BCF tạm ứng cổ tức đợt 1/2021, tỷ lệ 5%

(BĐT) - Ngày 24/9 tới, Công ty CP Thực phẩm Bích Chi (mã chứng khoán: BCF) sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 8/10.
PDN trả cổ tức còn lại năm 2020, tỷ lệ 20%

PDN trả cổ tức còn lại năm 2020, tỷ lệ 20%

(BĐT) - Ngày 21/7, Công ty CP Cảng Đồng Nai (mã chứng khoán: PDN) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 30/7.
VGS trả cổ tức tỷ lệ 10%

VGS trả cổ tức tỷ lệ 10%

(BĐT) - Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã chứng khoán: VGS) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020.
DTP thanh toán cổ tức đợt 1/2020, tỷ lệ 5%

DTP thanh toán cổ tức đợt 1/2020, tỷ lệ 5%

(BĐT) - Ngày 7/6, Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (mã chứng khoán: DTP) sẽ chốt quyền nhận cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 7/7.