ICC chốt quyền chia cổ tức 53,4% bằng tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 25/10 tới, Công ty CP Xây dựng công nghiệp (mã chứng khoán: ICC) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2021.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 53,4%. Như vậy, với 3,8 triệu cổ phiếu đang giao dịch và lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 20,29 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ 11/11/2022.

Về hoạt động kinh doanh, Công ty công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14,41 tỷ đồng, tăng 42,39% so với năm trước đó.

Tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ICC còn 27,87 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn gần 41,37 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Chuyên đề