BCF tạm ứng cổ tức đợt 1/2021, tỷ lệ 5%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 24/9 tới, Công ty CP Thực phẩm Bích Chi (mã chứng khoán: BCF) sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 8/10.

Với hơn 25,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty phải chi xấp xỉ 12,65 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Nửa đầu năm, Công ty đạt gần 302 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ở mức gần 39 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ do giá vốn tăng 19%, lên gần 229 tỷ đồng và do giá nguyên liệu và chi phí bán hàng tăng.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt khoảng 605 - 615 tỷ đồng, tăng tối đa 4% so với năm 2020. Song Công ty kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 100 - 110 tỷ đồng, giảm tối đa 15% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2021, Công ty thực hiện được 49% mục tiêu tối đa về doanh thu và 35% mục tiêu tối đa về lợi nhuận năm.

Chuyên đề