DPM tạm ứng cổ tức 40% bằng tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 17/2 tới, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (mã chứng khoán: DPM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%.

Với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng công ty sẽ phải chi tương ứng hơn 1.564 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 22/3/2023.

Trước đó, tại ĐHCĐ bất thường diễn ra vào cuối tháng 12/2022, DPM đã thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2022 từ 50% lên 70% bằng tiền mặt. Như vậy, sau đợt tạm ứng cổ tức ở trên, cổ đông sẽ còn được hưởng thêm mức cổ tức là 30%.

Việc chia cổ tức khủng đến từ kết quả kinh doanh năm 2022 khả quan với lợi nhuận sau thuế đạt 5.586 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2021.

Tại thời điểm 31/12/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty đạt hơn 6.422 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty còn hơn 3.497 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và hơn 21 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Chuyên đề