(BĐT) - Ngày 6/12 tới, Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán: DRL) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành 9,5 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi khoảng trên 14 tỷ đồng trả cổ tức cổ đông.

Trước đó, Công ty đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2021 gồm đợt 1 với tỷ lệ 2,2% bằng tiền mặt, thời gian thanh toán vào cuối tháng 5/2021 và đợt 2 là 15% bằng tiền mặt, được thực hiện trong tháng 9 vừa qua. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2021 của Công ty qua 3 đợt là 32,2%.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 60,5 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 1,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành hơn 65% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 39,9 tỷ đồng, giảm gần 1 tỷ đồng so với cùng kỳ và hoàn thành 80% chỉ tiêu cả năm.