(BĐT) - Ngày 21/7, Công ty CP Cảng Đồng Nai (mã chứng khoán: PDN) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 30/7.

Với hơn 18,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Đồng Nai sẽ phải chi xấp xỉ 37 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, tháng 3/2021, Công ty đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 15%. Như vậy, năm 2020, tổng tỷ lệ cổ tức Công ty chi trả là 35%.

Năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 820 tỷ đồng, tăng 2,05% so với thực hiện năm ngoái; lợi nhuận trước thuế là 182 tỷ đồng, tăng 2,83% và kỳ vọng lãi ròng đạt 145,6 tỷ đồng. Năm nay, Công ty vẫn duy trì mức cổ tức là 35%.

Kết thúc quý I, Công ty đạt 216,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt gần 38,4 tỷ đồng, tăng 22,9%.

Như vậy, so với kế hoạch năm, hết quý I/2021, Cảng Đồng Nai đã hoàn thành 26,3% kế hoạch doanh thu và 26,4% kế hoạch lợi nhuận.