• Đầu tư hơn 420 tỷ đồng xây dựng Cảng Gò Dầu B

    12/05/2020 08:00

    (BĐT) - Công ty CP Cảng Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bãi sau bến B1 (Bãi số 7) thuộc Dự án Giai đoạn 1 Cảng Gò Dầu B với tổng mức đầu tư được duyệt 423,579 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp và vốn vay. Tổng diện tích bến cảng là 38,15 ha.

chuyên đề

Kết nối đầu tư