Hơn 438 tỷ đồng mở rộng cảng Đồng Nai giai đoạn 2A

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Cảng Đồng Nai đang triển khai Dự án Mở rộng cảng Đồng Nai giai đoạn 2A với tổng mức đầu tư 438,557 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Hạng mục mặt bãi cấp phối đá dăm thuộc công trình (bãi số 08) đã được phê duyệt, Chủ đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu Quan trắc lún và chuyển vị và Gói thầu Thi công mặt bãi cấp phối đá dăm trong quý IV/2022. Gói thầu Tư vấn kiểm toán dự kiến được chỉ định thầu trong quý III/2023.

Từ đầu năm đến nay, Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu các hạng mục như: đường dẫn ra bến B5, công trình: bến tàu 30.000 DWT (bến B5); bãi gạch bê tông tự chèn khu vực 2; mặt bãi gạch bê tông tự chèn và bê tông xi măng khu vực 3 thuộc công trình bãi gạch bê tông tự chèn khu vực 3 (diện tích 0,44 ha); trạm xử lý nước thải số 2; Hạng mục mặt bãi cấp phối đá dăm (bãi số 7)…

Chuyên đề